IVN Heeze-Leende heeft in 2020 een inventarisatie gehouden naar het aantal aanwezige soorten planten en dieren in het beekdal van de Kleine Dommel. Dit in het kader van haar 50-jarig jubileum dat vorig jaar gevierd werd. Naar aanleiding van de afronding van het onderzoek is een rapport verschenen. Dit rapport werd officieel op 7 juni overhandigd aan burgemeester, Paul Verhoeven door de voorzitter van het IVN, Ben Pollmann, en Geert Engels, bestuurslid en medeopsteller van het rapport