Er vinden weer kerkdiensten plaats in de kerken van Cranendonck en Heeze-Leende. In samenwerking met RTV Horizon willen de pastores nog het hele jaar om de week een kerkdienst opnemen en op TV uitzenden. De kerkdienst van zondag 13 juni zal vanuit de protestantse kerk van Heeze worden uitgezonden. In deze dienst zullen de pastores samen bidden, voorlezen uit de Bijbel, een verkondiging houden en aandacht schenken aan de bij de voorgangers opgegeven intenties uit de geloofsgemeenschappen. De dienst wordt op zondag 13 juni vanaf 11.00 uur uitgezonden op het televisiekanaal van RTV Horizon en is ook terug te kijken via www.rtvhorizon.nl. Op zondagmiddag wordt deze dienst ieder uur herhaald op het televisiekanaal van RTV Horizon.