Doorpakken met de plannen voor het centrum, een veiliger fietspad tussen Heeze en Geldrop, een nieuw wegdek voor de Ginderover en Somerenseweg en een verbouwing van het Sterkselse dorpshuis Valentijn. Het gemeentebestuur van Heeze-Leende ziet ondanks een onzekere financiële situatie toch kansen om projecten op te pakken, aldus het Eindhovens Dagblad. Het college van B en W heeft enkele nieuwe plannen voor opgenomen in de Kadernota 2022-2025. Daarin wordt ook het financiële huishoudboekje van de gemeente tegen het licht gehouden. En dat is niet bepaald rooskleurig. De gemeente start het jaar 2022 met een tekort van ruim 1 miljoen euro. Omdat nu nog niet bekend is welk bedrag Heeze-Leende vanuit Den Haag kan verwachten, is het financiële perspectief onduidelijk. Het college wil binnenkort met de gemeenteraad dan ook keuzes maken als het gaat om de plannen in de kadernota.