Op 3 juni tekende de gemeente Heeze-Leende samen met 22 andere partijen de preventieaanpak Vitaal Heeze-Leende dat doen we samen. Met het ondertekenen geven deze partijen aan zich gezamenlijk in te spannen om de gezondheid in Heeze-Leende te bevorderen. Met Vitaal Heeze-Leende wil de gemeente de samenhang vergroten tussen de bestaande inzet op preventie en nieuwe initiatieven stimuleren. Vanuit het Rijk wordt er een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld om de gemaakte afspraken indien nodig een extra impuls te geven.