Om in Achel moderne sportinfrastructuur te voorzien, plant de stad een gloednieuwe sportzaal die klaar zal zijn in september 2023. Voor de bouw van het nieuwe sportcomplex verleent de Vlaamse overheid 875.000 euro subsidie, ongeveer 13% van de ramingskostprijs. Dit bedrag maakt deel uit van de in totaal 23 miljoen euro die wordt toegekend aan 45 sportinfrastructuurprojecten over heel Vlaanderen. Deze subsidie is een nieuwe stap in de realisatie van de nieuwe sporthal De Koekoek die de oude zal vervangen. Momenteel zijn er twee kandidaat-bouwheren die tegen september 2021 een ontwerp indienen. Tegen eind dit jaar wordt vervolgens het contract met de bouwfirma afgesloten en kan de bouwaanvraag worden ingediend, zodat de werken vóór de zomer van 2022 kunnen starten.