15 augustus: het feest van Maria ten hemel opneming