Ten oosten van het Leenderbos ligt het beekdal Oude Strijper Aa. Het afgelopen jaar heeft Waterschap De Dommel daar de natuur verbeterd. Hierdoor is er een gezonde, natuurlijke en duurzame leefomgeving ontstaan. Bijzondere planten- en diersoorten die dreigden te verdwijnen, krijgen nu weer de kans om te groeien. Om bestand te zijn tegen droge periodes was het nodig dat het gebied beter water kan vasthouden. Daarvoor is de Oude Strijper Aa een meer natuurlijke loop gegeven. Ook is de stroomsnelheid in de beek afwisselender gemaakt en verhoogd. Op 10 september was de officiële oplevering van het project. Daarbij werd een picknickbank voor de omgeving onthuld.