Alle bestaande cliënten en de inwoners van Cranendonck die in 2020 voor het eerst contact hadden gehad met één van de medewerkers van Werk & Inkomen, Sociaal Team of Centrum Jeugd en Gezin (CJG), ontvingen een brief met vragenlijst. In het algemeen zijn cliënten tevreden over de toegang tot de zorg en ondersteuning en de gesprekken met de consulenten. In het onderzoek over 2020 hebben we enkele vragen gesteld die te maken hebben met corona. Uit de resultaten blijkt dat cliënten zich vaker eenzaam voelden tijdens de coronacrisis dan daarvoor. Met ingang van 2021 gaan we de cliëntervaring continue meten. Verder bedankt de gemeente alle deelnemers aan het onderzoek over 2020 hartelijk voor hun medewerking!