De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor een aantrekkelijke dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Begin september is een grootschalig onderzoek gestart in Noord-Brabant. Ook de gemeente Cranendonck neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door I&O Research. Begin september worden inwoners uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Heeft u geen brief ontvangen maar wilt u toch deelnemen? Dit kan door online een vragenlijst in te vullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers worden 100 horeca cadeaukaarten van € 25,- verloot. De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Meer informatie over het onderzoek vindt u op www.kso2021.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek.