Vanuit het Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende en de Gemeente Heeze-Leende willen wij vandaag 10 november extra stil staan bij onze Mantelzorgers. Alle maatregelen die hebben gespeeld rondom Corona heeft bij sommige diepe wonden achter gelaten. Dit is de gemeente niet onopgemerkt gebleven waardoor er voor dit jaar een eenmalige verhoging is gekomen voor de waardering. En samen met de lokale ondernemers in Heeze-Leende hebben zij vanuit Cordaad Welzijn daardoor weer een mooi “verwenmenu” kunnen samenstellen.
Via dit bericht willen zij u als ondersteuner, als mantelzorger, betrokkene van een naaste of familielid bedanken voor uw inzet.