De inwoners van Heeze-Leende die in 2020 Jeugdhulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben ontvangen, zijn over het algemeen positief over hun ervaringen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Onderzoeksbureau BMC in het voorjaar van 2021 heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd onder 656 inwoners die ondersteuning hebben ontvangen vanuit de Wmo, en onder 342 ouders van kinderen tot 18 jaar en 174 jongeren tussen de 12 en 23 jaar die jeugdhulp hebben ontvangen. Iedereen die mee heeft gewerkt aan dit onderzoek bedankt voor uw input. De uitkomsten van de onderzoeken vindt u via www.heeze-leende.nl