Cranendonck is de eerste gemeente in Zuidoost-Brabant die het bestrijdingsmiddel glyfosaat – ook wel roundup genoemd – op haar pachtgronden verbiedt. Agrariërs die grond van de gemeente Cranendonck pachten, mogen het omstreden middel niet meer gebruiken. Het verbod gaat direct gelden voor alle nieuw af te sluiten pachtovereenkomsten. Bestaande overeenkomsten worden niet opengebroken. De gemeente heeft 69 hectaren aan pachtgrond. Cranendonck is nog steeds een agrarische gemeente. Momenteel is er nog geen landelijk beleid op het verbieden van glyfosaat. De provincie neemt het glyfosaatverbod wel op in contracten voor haar pachtgronden. Bron:ED