Meerdere Brabantse gemeenten zien het bouwen van woningen op landbouwgrond als belangrijke oplossing voor de woningcrisis maar willen meer medewerking van de provincie zo meldt Omroep Brabant. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant samen met de NOS en andere regionale omroepen. In Cranendonck kloppen regelmatig mensen aan die willen bouwen in het buitengebied. Het antwoord is bijna altijd; nee. Dit zou komen door het beleid met teveel regels van de provincie. De provincie zou teveel naar de lange termijn kijken. De provincie zelf zegt dat het soms niet anders kan omdat zij ook te maken hebben met de landelijke Wet Ruimtelijke Ordening. De nieuwe omgevingsverordening die in 2022 in gaat zou meer ruimte bieden om te bouwen in het buitengebied.