De gemeente Cranendonck wil het perceel waar de voormalige bieblocatie in Budel zich bevond na de bodemsanering, sloop van de voormalige bibliotheek en de herziening van het bestemmingsplan doorverkopen aan woCom, zo valt deze week te lezen in het HAC Weekblad. Met de woningcorporatie is de gemeente in gesprek over het realiseren van 12 sociale huurappartementen. In het raadsvoorstel geeft het Cranendonckse college aan dat het aankoopbedrag ruimschoots past binnen het budget van 2 miljoen euro dat de gemeenteraad voor 2021 beschikbaar heeft gesteld voor dergelijke grondaankopen, die de woningbouw in Cranendonck kunnen versnellen. Er blijft voldoende geld over voor eventuele andere aankopen. Het raadsvoorstel wordt op dinsdag 25 januari besproken door Cranendonckse raadscommissie. Daarna wordt het voorstel behandeld door de gemeenteraad.