Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving, dus ook in de bestrijding van het coronavirus. De gemeente Cranendonck maakt daarom een eenmalige vergoeding voor een gratis pakket zelftesten en mondkapjes beschikbaar voor inwoners met een laag inkomen. Hiermee willen we onze inwoners helpen om de regels in en om het huis na te leven. Ontvangt u een maandelijkse (bijstands-)uitkering van de gemeente Cranendonck, dan krijgt per volwassene een eenmalige vergoeding. De vergoeding wordt deze maand overgemaakt op uw rekening. Met deze vergoeding kunt u zelftesten en mondkapjes kopen. Heeft u een laag inkomen maar geen maandelijkse (bijstands-)uitkering van de gemeente Cranendonck, dan kunt u een gratis pakket ophalen. U kunt het pakket afhalen bij de balie van het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak via het telefoonnummer 14 0495 of (0495) 431222.