Op dinsdag 25 januari 2022 vindt er een commissievergadering plaats. Deze vergadering start om 19.30 uur en is online te volgen via www.cranendonck.nl/webcast. In de raadsvergadering besluit de raad over voorstellen van het college. Om tot een goed besluit te komen of om op de hoogte te blijven van lopende zaken, is er twee weken voor de raadsvergadering een vergadering van de adviescommissie. Tijdens deze commissievergadering verzamelen de raadsleden informatie en kunnen zij een (voorlopig) standpunt meedelen. Als gevolg van de aangescherpte, landelijke maatregelen vanwege de Coronacrisis zal de vergadering geheel via MS Teams worden afgewikkeld. Indien u de vergadering wilt volgen kunt u een link aanvragen door te mailen naar griffie@cranendonck.nl. Dit geldt ook wanneer u wilt inspreken over een bepaald onderwerp van deze vergadering. De (voorlopige) agenda en de stukken zijn te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem: www.cranendonck.nl/raadsinformatie