Kempenhaeghe ontving na een audit de accreditatie van Qualicor Europe (de nieuwe naam van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) Veel complimenten waren er voor de persoonsgerichte zorg, het ouderinitiatief, de transitie van kindzorg naar volwassenenzorg, de shared care, de implementatie van het HiX, het geïntegreerde elektronisch patiëntendossier van Kempenhaeghe. Enkele uitdagingen zijn ook genoemd. Kempenhaeghe kan aan de slag met een proactieve aanpak om de risico’s voor de veiligheid van cliënt en medewerker systematisch in kaart te brengen en een gestandaardiseerde risicobeoordeling voor valpreventie. Zowel de complimenten als de uitdagingen zijn voor Kempenhaeghe van belang om de zorg verder te verbeteren.