Gisteren is het bestuur van de Fanfare St. Nicasius op de hoogte gebracht van het verschrikkelijke nieuws dat, volledig onverwacht, Mart Keuning, voorzitter van TV Heeze, is overleden. Onze gedachten gaan in eerste instantie uit naar de naasten van Mart en naar bestuur en leden van de tennisvereniging. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Het bestuur vindt het niet gepast om het concert op 11 juni onder deze omstandigheden, in welke vorm dan ook, door te laten gaan. Het bestuur heeft dan ook, in overleg met het bestuur van de tennisvereniging, besloten om het concert te annuleren. Dat in de overtuiging dat het concert op een later tijdstip kan worden gehouden, waarbij we zeker welkom zijn bij de tennisvereniging.