Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) heeft op maandag 27 juni 2022 op een drietal locaties een controle uitgevoerd in het kader van spookbewoning en arbeidsuitbuiting. De controles waren gericht op naleving van de geldende wet- en regelgeving. Bij twee locaties bleken arbeidsmigranten illegaal gehuisvest. Daarnaast werden overtredingen geconstateerd op het gebied van brandveiligheid, die snelle maatregelen van de eigenaren vereisten. Op al deze punten treedt de gemeente handhavend op en volgen er her controles. Bij deze controle waren de volgende instanties betrokken: Gemeente Cranendonck, politie, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost. Ook inwoners kunnen bijdragen aan een veilige leefomgeving. Zij kunnen verdachte situaties en/of overlast melden bij het DIT. Dat kan telefonisch bij de gemeente Cranendonck via 0495-431222 of bij de politie via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.