De energietoeslag is een bedrag van € 1.300,00 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor energiekosten. Het is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800 euro naar € 1.300 euro.  Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van € 500 krijgt. Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan hoeft u ook niks te doen. U krijgt de extra compensatie van € 500 automatisch van de gemeente. Heeft u de toeslag nog niet aangevraagd? Kijk op de website of u in aanmerking komt: cranendock.nl/energietoeslag