Op zondagmiddag 21 augustus as. organiseert  IVN afd. Valkenswaard – Waalre, weer een publiekswandeling en wel in de Malpie. Gestart wordt om 14.00 uur vanaf de noordelijke parkeerplaats in de Malpie, voorbij de Venbergse Molen, Molenstraat 5553 TA, Valkenswaard. (het zandpad volgen na de Molenstraat). De wandeling voert door bos, langs vennen en de  (droge en natte) heide. We gaan op zoek naar niet meer zo vaak voorkomende planten zoals zonnedauw, klokjesgentiaan, etc.  De wandeling duurt ca. 2 uur. Deelname aan de wandeling is gratis. Zorg voor dekkende kleding i.v.m. kans op stekende insecten. Voor verdere informatie zie www.ivn.nl/valkenswaard-waalre.