Veel mensen associëren Nederland met klompen, molens en tulpenbollen. Maar ons land is natuurlijk veel meer. Onze klokkencultuur is óók uniek in de wereld. Al vanaf de middeleeuwen zingen bij ons de kerktorens. De bakermat van het ‘zingende brons’ ligt aan de boorden van de Noordzee en vandaar heeft de klank van de lage landen zich verspreid over de wereld. Deze expositie ‘Waar de grote klok luidt’ draagt een op en top nationaal karakter mede dankzij een aantal bruiklenen van het Rijksmuseum in Amsterdam en is mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van het KickstartCultuurfonds. Ook de tijdelijke expositie ‘150 jaar Royal Eijsbouts’ is er nog te zien. Voor alle actuele informatie: zie de website www.museumklokenpeel.nl