Sinds 8 juli zijn enkele straten in het centrum van Hamont ingericht als eenrichtingsstraten. Zo ook de Kerkstraat. Deze straat is sindsdien enkel toegankelijk vanuit de Kloosterstraat. Vanaf vrijdag 19 augustus verandert hier de rijrichting. Inrijden via de Kloosterstraat is dan niet meer mogelijk. In de Pastoor Lemmensstraat, de Brouwersstraat en de Hoogstraat blijft het eenrichtingsverkeer gelden in dezelfde rijrichting als voorheen. Via Stad kan het verkeer wel in beide richtingen het stadscentrum bereiken en verlaten. Tijdens de proefopstellingen worden metingen uitgevoerd. Op basis hiervan volgt een evaluatie waarna het stadsbestuur een definitieve beslissing zal nemen.