Aan de Pastoor Thijssenlaan t.h.v. het spoor vinden werkzaamheden plaats in opdracht van Enexis. De werkzaamheden vinden plaats tussen 19 september en 30 september. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen zullen er verkeermaatregelen getroffen worden, hierdoor is er mogelijk verkeershinder.