De complexiteit van de stikstofproblematiek, inclusief onze eigen invloed hierop, wordt veelzijdig belicht bij IVN Geldrop. Tijdens een gratis toegankelijke lezing op woensdag 5 oktober om 20.00 uur in natuurinformatiecentrum De Paardestal zal Celine Vanhommerig proberen de complexiteit van het probleem van alle kanten te belichten. Namens de gezamenlijke Werkgroep Duurzaamheid van IVN Geldrop en IVN Mierlo laat Rob van Otterdijk zien wat een overschot stikstofdepositie met de natuur doet, hoe we om ons heen aanwijzingen hiervan kunnen waarnemen en vooral: wat we zelf kunnen doen om de stikstofuitstoot te verminderen.