Vanaf maandag 31 oktober 2022 verricht Enexis onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnet aan de Meemortel in Budel. Aannemer Hurkmans en Zn B.V. voert dit onderhoud uit in opdracht van Enexis. Om de werkzaamheden aan de kabels of leidingen te kunnen verrichten worden er mogelijk tijdelijk straatstenen of beplanting weggehaald. Verder zijn er op het traject tijdelijke wegafzettingen en verkeersmaatregelen genomen om het werk veilig te kunnen uitvoeren. De planning is dat op vrijdag 2 december 2022 de werkzaamheden gereed zijn. Overlast wordt zoveel als mogelijk beperkt.