Op initiatief van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ spreekt Ineke Strouken over: ‘Tradities, de nieuwe tak van erfgoed’ Tradities zijn gewoonten en gebruiken die van generatie op generatie worden doorgegeven. Vaak een onbewust proces. Pas als er mensen zijn die het anders doen of een traditie niet kennen ga je je afvragen waar een traditie vandaan komt. Tradities noemen wij tegenwoordig ook immaterieel erfgoed. In de lezing wordt ingegaan op veel Brabantse tradities en immaterieel erfgoed. Ineke Strouken is één van de samenstellers van het boek ‘Tradities in Brabant, van generatie op generatie’ dat verscheen vanwege het 75-jarig bestaan van Brabants Heem. Gemeenschapshuis de Smeltkroes 20.00 u. Gratis voor leden, niet leden betalen € 2,50