Ieder half jaar in juni en december zendt de overheid rond 12:00 uur een NL-Alert testbericht uit. Op maandag 5 december zendt de overheid een NL-Alert testbericht uit naar mobiele telefoons. Ook op steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen bij het OV is de melding te zien. NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat u waarschuwt en informeert over een noodsituatie. U ontvangt een NL-Alert bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. In ieder NL-Alert bericht staat wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u informatie en updates kunt vinden.