Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) heeft op 5 dec. ruim 80 garageboxen gecontroleerd op meerdere locaties in Budel. Er werd gecontroleerd of de garageboxen gebruikt worden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In een drietal garageboxen zijn drugs gerelateerde voorwerpen aangetroffen. Daarnaast is het van belang de weerbaarheid te vergroten voor eigenaren van garageboxen die deze verhuren aan derden en medeverantwoordelijk zijn voor het gebruik van de betreffende garageboxen. Bij deze controle waren de volgende instanties betrokken: Gemeente Cranendonck, politie Oost-Brabant, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en speurhonden van Securitas.