Met een nieuwe koers op sport en bewegen gaat Cranendonck richting en perspectief geven aan de ontwikkelingen binnen de huidige beweegsector. Het huidige beleid sloot hier niet meer bij aan. Daarom wordt aan de gemeenteraad een nieuwe koers voorgesteld die is opgetekend in het koersdocument ‘Sport en Bewegen 2023-2030 ‘Iedereen doet mee’. Vele sportverenigingen en diverse ongebonden sportgroepen hebben meegedacht in de totstandkoming van het stuk en diversen hebben op een symbolische manier hun handtekening gezet. Het volledige bericht leest u op de website van de gemeente.