BIVAK staat voor bijzonder innovatief vakonderwijs. Dit is een manier van lesgeven op het BRAVO! College, waarbij de verbinding met de omgeving wordt gezocht. Leerlingen doen ervaring op met projectmatige opdrachten, bedrijfsbezoeken en stages gekoppeld aan lokale bedrijven. Op dit moment volgen bijna tachtig leerlingen het BIVAK-traject. De eerste lichting studenten doet dit jaar eindexamen. De focus van BIVAK was tot dusverre gericht op het voorgezet onderwijs, maar vanaf volgend jaar wil de vereniging ook starten met een MBO-opleiding. Met de nieuwe opleiding wil BIVAK technisch geschoold personeel krijgen voor de Cranendonckse arbeidsmarkt (Bron ED).