Op maandag 23 januari had de Zonnebloem Leende haar jaarvergadering. Met een zeer goed opkomst van vrijwilligers werd Wilma v/d Laar extra in het zonnetje gezet omdat ze 10 jaar vrijwilliger is. Met een oorkonde en een zilver speldje werd ze gefeliciteerd door de voorzitter van de Zonnebloem. Normaal krijgt een jubilaris een grote bos bloemen, maar aangezien Wilma zelf in de bloemen branche zit , moest er iets anders bedacht worden. Het werd een doos bonbons met nog een extra cadeau bon om nog een keer deze lekkere bonbons te halen. Wilma is een zeer gewaardeerde vrijwilligster, zeer actief op allerlei gebied. De Zonnebloem Leende hoopt dat ze nog lang van Wilma haar diensten gebruik mogen maken