Inwoners van Budel-Dorplein zijn niet blij dat hun kinderen naar school moeten in Budel-Schoot. Vanwege het teruglopend aantal leerlingen op de basisscholen Sint Andreas in Dorplein en De Wereldwijzer in Schoot is een samenvoeging onafwendbaar. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een nieuw schoolgebouw tussen beide kernen komt, maar tot die tijd moeten de Dorpleinse kinderen in Schoot naar school. Ouders en de medezeggenschapsraad (MR) voelen zich gepasseerd bij de besluitvorming. Dit heeft geleid tot wantrouwen, mede omdat scholenkoepel Skozok en de gemeente geen uitspraken doen over de locatie voor een nieuwe school. Met het aanbieden van een petitie, ondertekend door 367 mensen, hoopt Dorplein het tij te kunnen keren (Bron: ED).