Vanaf februari tot en met maart 2023 voert Aannemer Hurkmans en Zn B.V. onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnet uit op de Grootschoterweg tussen de Pater Ullingsstraat en het Vogelsplein in Budel-Schoot. Dit in opdracht van Enexis. Er zijn op het traject tijdelijke wegafzettingen en verkeersmaatregelen genomen om het werk veilig te kunnen uitvoeren. De planning is dat in maart 2023 de werkzaamheden gereed zijn. Overlast wordt zoveel als mogelijk beperkt.