Woensdag 25 januari werd er op de Mariner in Heeze een reanimatiecursus gegeven voor de buurt, georganiseerd door de familie Huysinga in samenwerking met cursusleider Erik Habraken. Ongeveer anderhalf jaar geleden kreeg Hilke Huysinga een hartinfarct en sindsdien is de familie volop bezig om gezamenlijk de buurt veiliger te maken. De reanimatiecursus is een vervolg op hun initiatief een buurt-AED aan te schaffen. Samen met de Hartstichting, Philips en de buurt is ervoor gezorgd dat deze AED nu in de Mariner hangt. Bij de cursus probeerde Erik Habraken o.a. duidelijk te maken, dat je niet bang hoeft te zijn om bij het reanimeren iets fout te doen; alles wat je doet helpt! Ook kregen de cursisten uitleg hoe je met een AED omgaat.