Bij de gemeente Heeze-Leende wordt deze week een nieuwe campagne gelanceerd om de complexiteit van woon-werkverkeer te vereenvoudigen. Uitzoeken van de reisroute huis-werk met Openbaar vervoer (OV) vormt een drempel en er zijn misverstanden over reistijd met OV. In opdracht van Brainport Bereikbaar wordt deze campagne geïntroduceerd als onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het stimuleren van OV gebruik. De campagne wordt gepromoot via borden langs de weg in de gemeente, huis-aan-huis bladen met kaartjes van reisschema’s en advertenties op sociale media platforms. Daarmee wordt gewerkt aan een betere toekomst van mobiliteit in Heeze-Leende. Het volledige bericht, alsmede de ov-campagne vindt u op de website van de gemeente.