Velen voelen zich betrokken bij wat er gaande is in hun dorp of gemeente en zetten zich belangeloos in voor de gemeenschap. Heel belangrijk en het houdt de zes kernen van Cranendonck leefbaar. Ook de gemeente wil graag betrokken inwoners. Het blijft echter nog veel bij meepraten en meedenken in het kader van ‘burgerparticipatie’. Cranendonck Actief! wil de invloed van de inwoners op de raadsagenda en besluiten groter maken. Hiervoor hebben ze twee initiatiefvoorstellen, ‘Agenderingsrecht voor inwoners’ en ‘Referendum, raadgevend of raadplegend’ gemaakt. Cranendonck Actief wil beide voorstellen agenderen voor de raadsvergadering van 1 juni. Laat u hen weten wat u ervan vindt?