Mevrouw Lies Staals (84) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Staals wordt gewaardeerd voor o.a. de volgende vrijwillige activiteiten:
• Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Budel. Zij is o.a. gastvrouw en bezoekt diverse cliënten en onderneemt activiteiten met hen.
• Vrijwilliger bij het zorgcentrum Mariënburgt in Budel. Daar is zij activiteitenondersteuner en bezoekt diverse eenzame bewoners. Ook ondersteunt zij de afdeling ‘kleinschalig wonen’.