Na onderzoek heeft de Vlaamse Milieu Maatschappij blauwalg vastgesteld in het oppervlaktewater van de vijver op domein De Bever en de blusvijver ter hoogte van Beverbeek en Elsbroek, alsook in het oppompbare water aan de paalkampeerplaats afkomstig uit het kanaal. Om die reden geldt er nu een recreatie- en captatieverbod op deze locaties. Blauwalg vormt namelijk een gezondheidsrisico voor mens en dier. Blauwalg vormt een drijflaag waarbij giftige stoffen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Ook het oppervlaktewater van de fontein in Achel bevat mogelijks blauwalg. Uit voorzorg geldt er ook hier een recreatie- en captatieverbod.