Terugkoppelingsavond Hof van Cranendonck

Donderdag 4 september organiseert de gemeente Cranendonck een terugkoppelingsavond over Hof van Cranendonck. Deze avond is in partycentrum Antoine, Dorpsstraat 36 in Soerendonk en begint om 19.30 uur.Iedereen is van harte welkom. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Archeologie, Landschap en Natuur, de Nota van Inspraak en Vooroverleg en het Verkeerskundig schetsontwerp.
Archeologie en Landschap en natuur
In juli is het archeologisch onderzoek in het gebied waar Hof van Cranendonck is gepland, afgerond. Er zijn onder andere sporen van de oude verkavelingsstructuur gevonden, aardewerkscherven, oude akkerlagen en sporen die mogelijk verband houden met militaire activiteiten tijdens het beleg van Kasteel Cranendonck. Tijdens de informatieavond wordt het eindrapport met daarin de bevindingen gepresenteerd. Ook wordt ingegaan op het onderwerp Landschap en natuur.
Nota van Inspraak en vooroverleg
Zoals gebruikelijk in een bestemmingsplanprocedure hebben inwoners de mogelijkheid om te reageren op een bestemmingsplan. Op het bestemmingsplan Hof van Cranendonck zijn bij de gemeente 27 inspraakreacties en 11 vooroverlegreacties ingediend. Inmiddels hebben de indieners antwoord gekregen op hun reactie. Alle reacties zijn verzameld in een zogenaamde Nota Inspraak en Vooroverleg. Er is zoveel mogelijk geprobeerd om de reacties te verwerken in het conceptbestemmingsplan. Dit wordt tijdens de informatieavond toegelicht.
Verkeerskundig schetsontwerp
Voor een zorgvuldige inpassing van de nieuwe verkeerssituatie heeft de gemeente Cranendonck een verkeerskundig schetsontwerp ontwikkeld. Dit gaat over de verkeerssituatie vanaf de A2 tot de kom van Soerendonk, beter bekend als De Kleine Bruggen tot en met Molenheide en de kom van Soerendonk zelf. Het verkeerskundig schetsontwerp, zoals dat er nu ligt, komt onder andere voort uit workshops met bewoners, besprekingen met de dorpsraden van Maarheeze en Soerendonk, de politie en brandweer. Op de informatieavond worden de belangrijkste aandachtspunten van het verkeerskundig schetsontwerp gepresenteerd.