Bestuur

Het bestuur van RTV Horizon bestaat uit de volgende personen.
Het dagelijks bestuur van RTV Horizon is te bereiken via bestuur@rtvhorizon.nl.

Voorzitter
Jan van Tulden
E-mail: janvantulden@rtvhorizon.nl

Secretaris
Marcel Rommerts
E-mail: secretariaat@rtvhorizon.nl

Penningmeester
Peter Kuijken
E-mail: peter.kuijken@rtvhorizon.nl

Hoofd techniek
Marnix van Gils
E-mail: marnix@rtvhorizon.nl