Vrijwilliger zijn

RTV Horizon heet nieuwe vrijwilligers van harte welkom, wij kunnen altijd versterking gebruiken. We zorgen voor begeleiding, garanderen journalistieke onafhankelijkheid en leggen je rechten en plichten vast in een vrijwilligersovereenkomst. Als nieuwe vrijwilliger wordt je begeleid door een lid van de programmastaf, die je taken met je afspreekt en waarbij je met vragen terechtkunt.

RTV Horizon kent een redactiestatuut. Dit redactiestatuut wil de programmamedewerkers onder meer waarborgen bieden voor het onafhankelijk uitoefenen van de taken die uit het redactiestatuut voortkomen, zonder rechtstreekse beïnvloeding door of van wie dan ook, behalve op een manier die in het redactiestatuut is voorzien.

De afspraken tussen jou en de omroep worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Hierin staan je rechten en je plichten, bijvoorbeeld je taken, afspraken over auteursrecht, verzekeringen en hoe we omgaan met conflicten. Mocht je apparatuur in bruikleen krijgen dan leggen we dat schriftelijk vast. Voor je toegang tot de studio krijgt teken je een Sleutelverklaring en daarmee geef je ook aan dat je onze Huisregels kent.

Via onze sectororganisatie NLPO hebben onze vrijwilligers, medewerkers, bezoekers, bestuursleden en andere betrokkenen gratis toegang tot De Vertrouwenspersoon. Het doel van deze dienst is om een veilige en toegankelijke plek te bieden waar alle betrokken bij lokale omroepen terecht kunnen met zorgen of ervaringen gerelateerd aan ongewenste omgangsvormen en/of integriteitsschendingen.

Geïnteresseerd om met ons mee te doen? Stuur een mail naar welkom@rtvhorizon.nl