Maximaal 30 km/h op nieuwe Grootschoterweg

Sinds de opening van de nieuwe Grootschoterweg in Budel-Schoot is op een deel van het traject (vanaf het Kerkplein tot aan de Plus supermarkt) de maximumsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. Degemeente krijgt regelmatig opmerkingen dat automobilisten zich niet aan deze maximumsnelheid houden. Dit zorgt niet alleen voor onveilige verkeerssituaties voor andere weggebruikers maar ook voor extra geluidsoverlast voor mensen die aan de Grootschoterweg wonen.
Nu de schoolvakanties weer voorbij zijn en bovendien veel kinderen weer gebruik gaan maken van de Grootschoterweg om naar school en weer naar huis te gaan, wil de gemeente iedereen nogmaals attent maken op de veranderde maximumsnelheid.