De Dorpsraad Leende houdt donderdag 30 oktober haar jaarlijkse dorpsavond. Aanvang 20.00 uur in Restaurant De Scheuter. Iedereen uit Leende is welkom.
De volgende onderwerpen komen onder andere
aande orde:
•Veiligheid in Leende/-Toelichting door buurtbrigadier Jos de Visser
•Ontwikkelingen (Centrum) Leende: centrumplan en verbetering Dorpstraat (noord)
•De Beweegtuin