Bruikleenovereenkomst Nicasiusbeeld Heeze

In de omgevingsvergunning van oud-gemeenschapshuis d’n Toversnest in Heeze is opgenomen dat het beeld van St. Nicasius terugkomt in de linkervleugel van het gebouw. In de bijbehorende vergunningsstukken staat dat voor dit beeld een afgietsel gemaakt wordt van het originele beeld dat vroeger in de linkervleugel van d’n Toversnest stond. Deze vleugel is in het verleden gesloopt en het beeld heeft daarna bij het Nicasiushuis gestaan.
Dit beeld is niet teruggeplaatst bij het nieuwe woonzorgcentrum Nicasius. Met Ananz is daarom afgesproken dat het originele beeld in plaats van een afgietsel teruggeplaatst kan worden in d’n Toversnest. Omdat Ananz het beeld in bruikleen van de parochie had, is de gemeente hierop in overleg gegaan met het parochiebestuur. Zij zijn bereid het beeld aan de gemeente in bruikleen te geven door het sluiten van een bruikleenovereenkomst.
Omdat Wooninc eigenaar is van d’n Toversnest, is met Wooninc afgesproken dat de gemeente met haar een vergelijkbare bruikleenovereenkomst aangaat, waarin de rechten en plichten die voortvloeien uit de bruikleenovereenkomst met de parochie aan haar doorgelegd worden. Het college heeft ingestemd met beide overeenkomsten, waarmee deze ondertekend kunnen worden.
Beeld van Nicasius in de kerk te Heeze, 1996. Foto O. Thiers.