'A2-gemeenten volgen wet bij veranderingen Wmo'

In juli 2014 hebben de gemeenteraden van de Samenwerkende A2-gemeenten besloten ‘hulp bij het huishouden 1’ per 1 januari 2015 te stoppen als individuele Wmo-voorziening en aan te merken als marktproduct.Als inwoners met ‘hulp bij het huishouden 1’ onvoldoende zelfredzaam zijn, wordt inzet van de zwaardere vorm ‘hulp bij het huishouden 2’ overwogen of geldt de financiële vangnetregeling. Inwoners krijgen uiteraard de mogelijkheid om tegen de individuele besluiten bezwaar te maken.
Geen maatwerkvoorziening
De ‘hulp bij het huishouden 1’ (HH1) (grofweg het reguliere schoonhouden van de woning, of zoals gesteld wordt ‘de poetshulp’) is geen verplichte maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In juli 2014 hebben de gemeenteraden van de Samenwerkende A2-gemeenten Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende besloten deze vorm van hulp bij het huishouden per 1 januari 2015 als marktproduct aan te merken. De gemeenten verwachten dat de meeste cliënten die gebruik maken van HH1 voldoende zelfredzaam zijn. Dit betekent dat inwoners met HH1 zelf of met behulp van hun sociale omgeving, de hulp bij het huishouden kunnen regelen en/of betalen. De mensen die op dit moment HH1 gebruiken, zijn over dit besluit geïnformeerd. In deze brief is ook aangegeven dat er een financiële regeling komt voor inwoners die HH1 niet of maar gedeeltelijk kunnen betalen.
Toch maatwerk
De rol van de gemeente is om samen met belanghebbenden het gesprek te voeren en indien nodig een maatwerkvoorziening in te zetten. Als uit het gesprek blijkt dat mensen niet in staat zijn om de hulp te vertellen wat hij of zij moet doen omdat zij problemen hebben met het kunnen voeren van regie, kan ondersteuning geregeld worden in de vorm van ‘huishoudelijke hulp 2’.
Persoonlijk benaderd
In de laatste maanden van dit jaar worden inwoners die nu HH1 hebben persoonlijk benaderd. De A2 gemeenten zullen hen informeren over de veranderingen op 1 januari 2015 en over de financiële regeling. Vragen worden beantwoord en er wordt getoetst of er nog een persoonlijk gesprek (ook wel keukentafelgesprek) nodig is. Immers de persoonlijke situatie van mensen kan zijn veranderd, waardoor alsnog een maatwerkvoorziening nodig is. Een individuele beoordeling is dan ook nadrukkelijk aan de orde. De insteek hierbij is dat de A2 gemeenten hun inwoners niet aan hun lot overlaten.
Beschikking
De formele beschikking kan overigens pas in januari in de brievenbus vallen, omdat de gemeentelijke verordening op grond van de Wmo 2015, pas op 1 januari 2015 van kracht wordt.
Dit geldt ook voor de aanspraak op de financiële regeling. Tegen beide afzonderlijke beslissingen kunnen belanghebbenden bezwaar en beroep instellen.