College Cranendonck wil onderzoek afblazen Hof

Uit het ED:
Het college van B & W van Cranendonck heeft de Rekenkamercommissie gevraagd onderzoek in te stellen naar het door Leo van Gansenwinkel afgeblazen recreatieproject Hof van Cranendonck. Dehoofdreden voor dit verzoek is transparantie. De Rekenkamercommissie bestaat uit drie personen, die onafhankelijk zijn van het gemeentebestuur.
De Rekenkamercommissie beslist zelf of zij daadwerkelijk tot onderzoek overgaat.