Stem op uw Steuntje in de rug

HEEZE – Dit jaar is alweer de zevende editie van Steuntje in de rug van de Rabobank. Jaarlijks stellen zij op deze manier een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuningaan het lokale verenigingsleven. De leden beslissen hoe de totale bijdrage wordt verdeeld en welke bijdrage een club ontvangt om dromen te laten uitkomen.

Editie 2015
Dit jaar zijn er maar liefst 232 deelnemende clubs. Alle stemgerechtigde leden ontvingen per post de stemcode waarmee zij vijf stemmen kunnen uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen bepalen de hoogte van de bijdrage. Iedere stem heeft een waarde van € 4, in totaal mag een lid dus € 20 vergeven. De stemperiode is van 1 tot en met 15 mei.

De stemsite vindt u hier
https://www.mijnbankenik.nl/dommelstreek/steuntjeinderug