HEEZE – Sinds vele jaren bestaat Scouting Sint Nicasius Heeze uit ca. 200 leden waarvan er zo’n 35 staflid zijn. Helaas wordt het, net als bij andere verenigingen, steeds moeilijker om vrijwilligers tevinden. Ook als Scouting Sint Nicasius merken we dat ons totale stafteam kleiner wordt terwijl het totale ledenbestand gelijk blijft. Vorig jaar hebben wij voor het eerst een informatieavond gehouden voor ouders van leden die binnen enkele jaren de leeftijd bereiken om staf te gaan draaien. De ouders moeten er immers wel achterstaan en weten wat het inhoud.
Deze avond was zeer succesvol en daarom houden wij hem dit jaar wederom en wel op donderdagavond 25 juni van 20.00 tot 21.30. Echter breiden wij het nu uit naar alle Heezenaren, heeft u kinderen die nu of binnenkort 16 jaar oud of ouder zijn of heeft u zelf interesse om eens te komen luisteren naar wat het inhoud om als staflid te draaien dan nodigen wij u van harte uit op deze informatieavond.

Wij gaan u vertellen en laten zien wat het stafdraaien inhoud qua o.a. tijdsinvestering, opleidingstraject en nuttige ervaringen voor in de toekomst. Graag zien wij u terug op donderdagavond 25 juni om 20.00 aan het Ekelpad 2 te Heeze. Voor vragen kunt u terecht op www.nicasius.nl