A2 -GEMEENTEN – In 2016 wordt de overgang naar de nieuwe Wmo echt merkbaar. Daarom organiseren de A2-gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard) een open en interactieve bijeenkomst die gemeenten, zorgaanbieders en pgb-organisaties in staat moet stellen om de overgang naar de nieuwe Wmo goed te realiseren.
De gemeenten en haar ketenpartners voeren sinds 1 januari 2015 de nieuwe Wmo uit. 2015 is een overgangsjaar voor de cliënten die vanuit de AWBZ naar de Wmo zijn overgeheveld. Per 1 januari 2016 vallen alle cliënten onder de nieuwe Wmo, de nieuwe inkoopstrategie en de bijbehorende afspraken. Om deze overgang soepel te laten verlopen wordt 10 december een bijeenkomst georganiseerd door de A2-gemeenten.
Programma
Wat komt er tijdens de bijeenkomst aan de orde:
•          Wat is de wijze van inkoop en welke keuzes zijn daarin gemaakt?
•          Wat betekent ‘resultaat financiering’ voor de zorgaanbieder en voor de cliënten?
•          Wat zijn kansen en waarop moet gelet worden?
•          Wat zijn de veranderingen voor de eigen bijdragen?
•          Hoe zit het proces van keukentafelgesprek tot start zorg in elkaar?
•          Waarop en hoe wordt gemonitord?
•          Wat zijn de rollen van het sociaal team, de cliënt en de zorgaanbieder?
 
Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor de gecontracteerde zorgaanbieders maar ook voor de pgb-organisaties die een vorm van begeleiding bieden aan cliënten uit de A2-gemeenten. Een bijeenkomst waarbij voldoende ruimte is om uw vragen te stellen!
Wanneer:          10 december 2015
Hoe laat:           15.00 tot 17.00 uur
Waar:                Dorpshuis ’t Perron / Schoolstraat 48 / 5591 HM Heeze
 
Let op
Aanmelden is verplicht, geef de namen van de medewerkers (maximaal drie per organisatie) en de organisatie door via A2nieuwewmo@bizob.nl
Graag tot 10 december.